เกมทายผล ทีมยิงสูงสุด ยูโร 2020

กติกาการเล่นเกม

ทายทีมที่ทำประตูได้สูงสุด อันดับที่ 1, อันดับที่ 2, อันดับที่ 3
(ไม่นับลูกโทษ ที่ยิงในช่วงหลังต่อเวลาพิเศษ)

1. กรอก ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, เลขประชาชน จริงเท่านั้น
2. 1 คน 1 สิทธิ์เท่านั้น หากตรวจพบทุจริต ถือว่าตัดสิทธิ์ทันที !!
3. มอบรางวัลเฉพาะคนที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลตรงกับที่ลงทะเบียน เท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรางวัล และเงื่อนไขได้ ภายในดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
5. ปิดทายผล 1 กรกฎาคม 00.00 น.

ของรางวัล

อันดับที่ 1 ทายถูกทั้ง 3 ทีม เป็นคนแรก – รางวัล 20,000 บาท
อันดับที่ 2 ทายถูกทั้ง 3 ทีม เป็นคนที่ 2 – รางวัล 15,000 บาท
อันดับที่ 3 ทายถูกทั้ง 3 ทีม เป็นคนที่ 3 – รางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 4 ทายถูกทั้ง 3 ทีม เป็นคนที่ 4 – รางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 5 ทายทีมถูกทั้ง 3 อันดับ – เป็นคนที่ 5 – รางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 6-10 ทายทีมถูกทั้ง 3 อันดับ – เป็นคนที่ 6-10 – รางวัลละ 5,000 บาท